Invenda Annonseringstjänster - Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 29.02.2024

ARB | CanFR | DE | DK | EN I ESP | FR | HU | IT | NL | RO |

1. Inledning

Denna Invenda Advertising Services - Data Privacy Policy beskriver hur vi samlar in, använder, avslöjar och skyddar data relaterade till våra reklamtjänster.

2. Information som vi samlar in

Vi kan samla in olika typer av information relaterad till annonsering, inklusive:

  • Anonyma uppgifter: Icke-personligt identifierbar information relaterad till skärminteraktioner, såsom annonsvisningar, uppehållstid och målgruppsdemografi.

  • Platsdata: Geografisk information som är kopplad till enhetens plats.

  • Enhetsdata: Information om enheterna, skärmar, inklusive enhetstyp, programvara och operativsystem.

3. Hur vi samlar in information

Vi samlar in annonsdata genom olika metoder, inklusive:

- Optisk sensor och skärm: Optiska sensorer, skärm och teknik från tredje part inbäddade i våra lösningar för att fånga publikinteraktioner och analyser.

- Datakällor från tredje part: Data som erhållits från tredjepartskällor för förbättrad beräkning av målgrupp och fotavtryck.

4. Varför är våra enheter utrustade med en optisk sensor?

Invenda använder en optisk sensor och programvara som utvecklats av tredje part för att uppskatta antalet personer som passerar förbi och tittar på våra skärmar. Lösningen kan också uppskatta publikens kön och åldersspann.

Vi har valt att använda denna programvara från tredje part eftersom den respekterar din integritet fullt ut: inga bilder och inga uppgifter som är unika för en enskild person registreras någonsin. Bilderna bearbetas lokalt inom millisekunder innan de raderas omedelbart och permanent.

Vår programvarupartner från tredje part har granskats av en europeisk integritetsspecialist, som intygade att den uppfyller kraven i EU:s (Europeiska unionens) dataskyddslagstiftning.

5. Hur fungerar denna teknik?

Programvaran bearbetar bilderna från en optisk sensor för att i realtid räkna och analysera den publik som passerar framför en utrustad skärm. Bilderna bearbetas lokalt inom millisekunder innan de raderas omedelbart och permanent. Endast de uppgifter som genereras vid bearbetningen av bilderna, dvs. ålder och kön, sparas och sammanställs. Dessa uppgifter är helt anonyma eftersom det inte finns något sätt att koppla dessa uppgifter till någon enskild person.

Programvaran bygger på ansiktsigenkänning, inte på ansiktsigenkänning. Detta är två olika tekniker. Ansiktsdetektering letar bara efter ett ansikte, medan ansiktsigenkänning letar efter och identifierar en viss person.

Programvaran kan inte känna igen en viss person och kan inte känna igen att en person var på en sekvens av olika platser eller besökte samma plats två gånger. Den glömmer bort personen så snart hon/han har gått ut ur den optiska sensorns synfält. Om en person lämnar den optiska sensorns synfält och kommer tillbaka kommer programvaran att tro att det är en ny person eftersom den inte har något minne av det ansikte den såg tidigare.

6. Vad är vår rättsliga grund för att utföra denna mätprocess?

Vår rättsliga grund är Invendas legitima intresse av att mäta publiken på sina skärmar och att förbättra relevansen av det innehåll och den reklam som spelas upp.

7. Hur vi använder annonseringsdata

Vi använder annonseringsdata för följande ändamål:

  • Kampanjoptimering: Förbättra effektiviteten i reklamkampanjer genom dataanalys.

  • Målgruppsanalys: Förståelse för målgruppens demografi och beteende för att förbättra inriktningen.

  • Rapportering: Förse kunderna med insikter och analyser relaterade till deras reklamkampanjer.

8. Delning av annonseringsdata

Vi kan komma att dela annonseringsdata med:

  • Annonsörer: Delning av anonymiserade och aggregerade data för att visa kampanjresultat.

  • Kunder: Delning av anonymiserade och aggregerade data för att visa kundens egen kampanjprestanda.

  • Tjänsteleverantörer från tredje part: Anlita tredjepartsleverantörer för dataanalys och kampanjoptimering.

9. Bevarande av uppgifter

Vi lagrar annonseringsdata under en rimlig period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna policy om inte en längre lagringsperiod krävs enligt lag.

10. Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda annonseringsuppgifter från obehörig åtkomst, utlämnande, ändring och förstörelse. Ingen metod för överföring eller lagring är dock helt säker.

11. Dina val och kontroller

Kunder som köper Invenda-lösningar har möjlighet att begära ändringar av inställningar för datainsamling. Dessutom kan alla användare kontakta oss för att fråga om dataskyddsrutiner.

12. Efterlevnad av lagar och förordningar

Vi följer relevanta dataskyddslagar och förordningar som styr annonseringsdata, inklusive GDPR (General Data Protection Regulation) och annan tillämplig lagstiftning.

13. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Vi kommer att meddela kunderna om betydande ändringar, men kunder och användare uppmanas att granska policyn regelbundet.

14. Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar om denna integritetspolicy kan du kontakta oss på info@invendagroup.com

Genom att använda våra annonstjänster godkänner du de villkor som anges i denna integritetspolicy för annonsdata.