Invenda Reclamediensten - Privacybeleid voor gegevens

Laatst bijgewerkt: 29.02.2024

ARB | CanFR | DE | DK | EN I ESP | FR | HU | IT | PL | RO | SE

1. Inleiding

In dit Invenda Advertising Services - Privacybeleid voor gegevens wordt uiteengezet hoe we gegevens met betrekking tot onze advertentiediensten verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beveiligen.

2. Informatie die we verzamelen

We kunnen verschillende soorten gegevens verzamelen met betrekking tot reclame, waaronder:

 • Anonieme gegevens: Niet-persoonlijk identificeerbare gegevens met betrekking tot scherminteracties, zoals advertentie-impressies, verblijftijd en doelgroepdemografie.

 • Locatiegegevens: Geografische informatie in verband met de apparaatlocaties.

 • Apparaatgegevens: Informatie over de apparaten, schermen, inclusief apparaattype, software en besturingssysteem.

3. Hoe we gegevens verzamelen

We verzamelen advertentiegegevens via verschillende methoden, waaronder:

 • Optische sensor & scherm: Optische sensoren, scherm en technologieën van derden die in onze oplossingen zijn ingebed om publieksinteracties en analyses vast te leggen.

 • Gegevensbronnen van derden: Gegevens verkregen van bronnen van derden voor verbeterde doelgroep- en footprintberekening.

4. Waarom zijn onze apparaten uitgerust met een optische sensor?

Invenda gebruikt een optische sensor en door derden ontwikkelde software om het aantal mensen in te schatten dat onze schermen passeert en bekijkt. De oplossing kan ook het geslacht en de leeftijdsgroep van het publiek schatten.

We hebben ervoor gekozen deze software van derden te gebruiken omdat deze uw privacy volledig respecteert: er worden nooit beelden of unieke gegevens van een individu vastgelegd. Beelden worden lokaal in milliseconden verwerkt en onmiddellijk en permanent verwijderd.

Onze softwarepartner van derden is gecontroleerd door een Europese privacyspecialist, die heeft bevestigd dat hij voldoet aan de eisen die worden gesteld door de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

5. Hoe werkt deze technologie?

De software verwerkt de beelden van een optische sensor om in realtime het publiek te tellen en te analyseren dat voor een uitgerust scherm langsloopt. De beelden worden lokaal in milliseconden verwerkt voordat ze onmiddellijk en permanent worden gewist. Alleen de gegevens die voortkomen uit de verwerking van de beelden, zoals leeftijd en geslacht, worden bewaard en samengevoegd. Deze gegevens zijn volledig anoniem omdat ze op geen enkele manier aan een individu kunnen worden gekoppeld.

De software is gebaseerd op gezichtsdetectie, niet op gezichtsherkenning. Dit zijn twee verschillende technologieën. Gezichtsdetectie kijkt alleen naar de aanwezigheid van een gezicht, terwijl gezichtsherkenning een bepaalde persoon zoekt en identificeert.

De software kan een bepaalde persoon niet herkennen en kan niet herkennen dat een persoon op een reeks verschillende locaties was of dezelfde locatie twee keer bezocht. De software vergeet de persoon zodra deze het gezichtsveld van de optische sensor verlaat. Als een persoon het gezichtsveld van de optische sensor verlaat en terugkomt, zal de software denken dat dit een nieuwe persoon is, aangezien het geen herinnering heeft aan het gezicht dat het eerder heeft gezien.

6. Wat is onze wettelijke basis om dit meetproces uit te voeren?

Onze wettelijke basis is Invenda's legitieme belang om het publiek van haar schermen te meten en de relevantie van de inhoud en reclame die wordt afgespeeld te verbeteren.

7. Hoe we advertentiegegevens gebruiken

We gebruiken advertentiegegevens voor de volgende doeleinden:

 • Campagneoptimalisatie: Het verbeteren van de effectiviteit van advertentiecampagnes door middel van gegevensanalyse.

 • Publieksanalyse: Inzicht in demografische gegevens en gedrag van het publiek om de doelgerichtheid te verbeteren.

 • Rapportage: Klanten voorzien van inzichten en analyses met betrekking tot hun reclamecampagnes.

8. Reclamegegevens delen

We kunnen advertentiegegevens delen met:

 • Adverteerders: Het delen van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens om campagneprestaties aan te tonen.

 • Klanten: Het delen van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens om campagneprestaties van de klant zelf aan te tonen.

 • Externe dienstverleners: Het inschakelen van derden voor gegevensanalyse en campagneoptimalisatie.

9. Bewaren van gegevens

We bewaren advertentiegegevens gedurende een redelijke periode die nodig is om de in dit beleid beschreven doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

10. Beveiligingsmaatregelen

We implementeren beveiligingsmaatregelen om advertentiegegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Geen enkele methode van overdracht of opslag is echter volledig veilig.

11. Uw keuzes en controles

Klanten die Invenda-oplossingen aanschaffen, hebben de mogelijkheid om wijzigingen aan te vragen in de instellingen voor gegevensverzameling. Daarnaast kunnen alle gebruikers contact met ons opnemen om te informeren naar de privacy van gegevens.

12. Naleving van wet- en regelgeving

We houden ons aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming met betrekking tot advertentiegegevens, waaronder GDPR (General Data Protection Regulation) en andere toepasselijke wetgeving.

13. Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid regelmatig bijwerken. We zullen klanten op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen, maar klanten en gebruikers worden aangemoedigd om het beleid regelmatig door te nemen.

14. Contact met ons opnemen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via info@invendagroup.com.

Door gebruik te maken van onze advertentiediensten ga je akkoord met de voorwaarden in dit Privacybeleid voor advertentiegegevens.