Invenda Usługi reklamowe - Polityka prywatności danych

Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024

ARB | CanFR | DE | DK | EN I ESP | FR | HU | IT | NL | RO | SE

1. Wprowadzenie

Niniejsze Usługi Reklamowe Invenda - Polityka Prywatności Danych określa, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i zabezpieczamy dane związane z naszymi usługami reklamowymi.

2. Gromadzone przez nas informacje

Możemy gromadzić różne rodzaje informacji związanych z reklamą, w tym:

 • Dane anonimowe: Nieosobowe informacje związane z interakcjami na ekranie, takie jak wyświetlenia reklam, czas przebywania i dane demograficzne odbiorców.

 • Dane o lokalizacji: Informacje geograficzne związane z lokalizacją urządzenia.

 • Dane urządzenia: Informacje o urządzeniach, wyświetlaczach, w tym o typie urządzenia, oprogramowaniu i systemie operacyjnym.

3. W jaki sposób zbieramy informacje

Gromadzimy dane reklamowe za pomocą różnych metod, w tym

 • Czujnik optyczny i ekran: Czujniki optyczne, ekran i technologie innych firm wbudowane w nasze rozwiązania w celu rejestrowania interakcji odbiorców i analiz.

 • Zewnętrzne źródła danych: Dane uzyskane ze źródeł zewnętrznych w celu zwiększenia liczby odbiorców i obliczenia śladu.

4. Dlaczego nasze urządzenia są wyposażone w czujnik optyczny?

Invenda wykorzystuje czujnik optyczny i oprogramowanie opracowane przez firmę zewnętrzną w celu oszacowania liczby osób przechodzących obok i patrzących na nasze ekrany. Rozwiązanie to może również oszacować płeć i przedział wiekowy odbiorców.

Zdecydowaliśmy się na korzystanie z oprogramowania innej firmy, ponieważ w pełni szanuje ono prywatność użytkowników: żadne obrazy ani dane unikalne dla danej osoby nie są nigdy rejestrowane. Obrazy są przetwarzane lokalnie w ciągu milisekund, a następnie natychmiast i trwale usuwane.

Nasz zewnętrzny partner w zakresie oprogramowania został poddany audytowi przez europejskiego specjalistę ds. prywatności, który potwierdził jego zgodność z wymogami nałożonymi przez przepisy UE (Unii Europejskiej) dotyczące ochrony danych.

5. Jak działa ta technologia?

Oprogramowanie przetwarza obrazy z czujnika optycznego w celu zliczania i analizowania w czasie rzeczywistym widzów przechodzących przed wyposażonym ekranem. Obrazy są przetwarzane lokalnie w ciągu milisekund, a następnie natychmiast i trwale usuwane. Przechowywane i agregowane są wyłącznie dane uzyskane w wyniku przetwarzania obrazów, tj. wiek, płeć. Dane te są w pełni anonimowe, ponieważ nie ma możliwości powiązania ich z jakąkolwiek osobą.

Oprogramowanie opiera się na wykrywaniu twarzy, a nie na jej rozpoznawaniu. Są to dwie różne technologie. Wykrywanie twarzy sprawdza jedynie obecność twarzy, podczas gdy rozpoznawanie twarzy wyszukuje i identyfikuje konkretną osobę.

Oprogramowanie nie może rozpoznać konkretnej osoby i nie może rozpoznać, że dana osoba była w sekwencji różnych lokalizacji lub odwiedziła tę samą lokalizację dwukrotnie. Zapomina o tej osobie, gdy tylko wyjdzie ona z pola widzenia czujnika optycznego. Jeśli osoba opuści pole widzenia czujnika optycznego i wróci, oprogramowanie pomyśli, że jest to nowa osoba, ponieważ nie pamięta twarzy, którą widziało wcześniej.

6. Jaka jest nasza podstawa prawna do przeprowadzenia tego procesu pomiarowego?

Naszą podstawą prawną jest uzasadniony interes Invenda polegający na pomiarze oglądalności ekranów i poprawie adekwatności odtwarzanych treści i reklam.

7. Jak wykorzystujemy dane reklamowe

Wykorzystujemy dane reklamowe do następujących celów:

 • Optymalizacja kampanii: Poprawa skuteczności kampanii reklamowych poprzez analizę danych.

 • Analiza odbiorców: Zrozumienie danych demograficznych i zachowań odbiorców w celu lepszego kierowania reklam.

 • Raportowanie: Dostarczanie klientom spostrzeżeń i analiz związanych z ich kampaniami reklamowymi.

8. Udostępnianie danych reklamowych

Możemy udostępniać dane reklamowe

 • Reklamodawcom: Udostępnianie zanonimizowanych i zagregowanych danych w celu wykazania wydajności kampanii.

 • Klientom: Udostępnianie zanonimizowanych i zagregowanych danych w celu wykazania wydajności kampanii klienta.

 • Zewnętrznym dostawcom usług: Angażowanie zewnętrznych dostawców do analizy danych i optymalizacji kampanii.

9. Przechowywanie danych

Przechowujemy dane reklamowe przez uzasadniony okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce, chyba że prawo wymaga dłuższego okresu przechowywania.

10. Środki bezpieczeństwa

Wdrażamy środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych reklamowych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Żadna metoda transmisji lub przechowywania danych nie jest jednak całkowicie bezpieczna.

11. Wybór i kontrola użytkownika

Klienci nabywający rozwiązania Invenda mają możliwość zażądania modyfikacji ustawień gromadzenia danych. Ponadto każdy użytkownik może skontaktować się z nami, aby zapytać o praktyki w zakresie prywatności danych.

12. Zgodność z przepisami prawa i regulacjami

Przestrzegamy odpowiednich przepisów o ochronie danych i regulacji dotyczących danych reklamowych, w tym RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i innych obowiązujących przepisów.

13. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Będziemy powiadamiać klientów o istotnych zmianach, ale zachęcamy klientów i użytkowników do regularnego przeglądania zasad.

14. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem info@invendagroup.com.

Korzystając z naszych usług reklamowych, użytkownik wyraża zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności danych reklamowych.